A N D R Z E J   W O J C I E C H O W S K I  PSC   

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY    
BIO  NEWS   SHOWREEL   FILMY   GALERIA   DŹWIĘKI    LINKI    KONTAKT
Film przedstawia sylwetkę Markusa Bongarta, który uciekł z polski w latach 70. I osiadł w Szwecji. Wiele lat temu zetknął się z medycyną chińską, a zwłaszcza jedną z jej gałęzi zwaną chi gong.
Jest pierwszym po ii wojnie światowej białym mnichem klasztoru shaolin. Odwiedzamy bohatera w jego ośrodku w szwecji, towarzyszymy mu też podczas wizyty w chinach i w trakcie poszukiwań jego mistrza.


This film presents Marcus Bongart, who escaped from communist poland and settled in Sweden in the 1970's. Then he started to travel to different countries insearch of knowledge about life energy. Finally he came into contact with chinese medicine and qigong. He is the first european monk in the legendary shaolin monastery.
F E S T I W A L E
47. KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY 2006
PARNU DOCUMENTARY FILM FESTIVAL 2007
M I S T R Z

52 MIN / 2006

KRZYSZTOF BOCHENEK DARIUSZ KUCIEWICZ
MARIUSZ MICHALIK / REŻ
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI / ZDJĘCIA
CASABLANCA STUDIO, TELEWIZJA POLSKA 
Kreator stron internetowych - przetestuj