A N D R Z E J   W O J C I E C H O W S K I  PSC

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
ZABAWA ZABAWA / PLAYING HARD
H A N O I - W A R S Z A W A
fiction / 88' / 2019
director Kinga Dębska
dop Andrzej Wojciechowski
producer Zbigniew Domagalski
Studio Filmowe Kalejdoskop
v

Stories of three women struggling with alcohol. Dorota is a great prosecutor. Using her immunity, she tries to avoid responsibility for her offenses committed under the influence of alcohol. Her husband, a famous politician, helps her keep the problem secret and rescues her from many troubles but he slowly loses patience. A respected children surgeon Teresa has lost her family due to drinking problem, all she is left with is her job at the hospital where she is the main doctor. The situation goes out of control when the woman comes drunk to the hospital. A student, Magda, likes to party hard and because she is a good student and has a great job, no-one opposes that. At one moment, the girl loses control. A tragedy happens.

Trzy przeplatające się historie kobiet, będących w różnych fazach uzależnienia alkoholowego. 40-letnia prokurator Dorota pije, by  "nie zwariować". Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia popełnione "pod wpływem". Mąż, znany polityk, stara się zachować jej problem w tajemnicy i wyciąga ją z rozmaitych tarapatów, ale powoli ma już dosyć. Studentka Magda lubi ostro imprezować, a ponieważ świetnie się uczy i ma super pracę, nikt nie robi jej wyrzutów. Jednak w pewnym momencie dziewczyna traci grunt pod nogami, kiedy na zerwanym filmie dochodzi do
tragedii. Z kolei szanowana chirurg dziecięcy – Teresa przez picie straciła rodzinę, została jej tylko praca w szpitalu, w którym jest ordynatorem. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy w
ciągu alkoholowym przychodzi na dyżur. Problemy kobiet narastają, wpędzając bohaterki i ich bliskich w poważne niebezpieczeństwa. W końcu każda z nich sięgnie dna, czy jednak każdej uda się od niego odbić?
Kreator stron internetowych - przetestuj