A N D R Z E J   W O J C I E C H O W S K I  PSC

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
MOJE CÓRKI KROWY /  THESE DAUGTHERS OF MINE
H A N O I - W A R S Z A W A
fiction / 90' / 2015
director Kinga Dębska
dop Andrzej Wojciechowski
producer Zbigniew Domagalski
Studio Filmowe Kalejdoskop
v

F E S T I W A L E
FESTIWAL FILMOWY W GDYNI 2015

N A G R O D Y
Nagroda Główna / Festiwal Filmów Polskich "Wisła" / Moskwa / 2016
Brązowe Grono / Lubuskie Lato Filmowe / Łagów / 2016
Nagroda Publiczności / Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego "Off Camera" / 2016
Grand Prix "Złota Ryba" / Festiwal Filmów Optymistycznych / Częstochowa / 2016
Nagroda Publiczności / Tarnowska Nagroda Filmowa / 2016
Orzeł / Polska Nagroda Filmowa / Nagroda Publiczności / 2016
Nagroda Główna "Jancio Wodnik" / Festiwal Sztuki Filmowej "Prowincjonalia" / 2015
Grand Prix / Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce / Chicago / 2015
Nagroda Publiczności / Ann Arbor Film Festival / 2015
Nagroda Publiczności / Festiwal Filmowy w Gdyni / 2015
Nagroda Dziennikarzy / Festiwal Filmowy w Gdyni / 2015
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych / Festiwal Filmowy w Gdyni / 2015
Kreator stron internetowych - przetestuj