A N D R Z E J   W O J C I E C H O W S K I  PSC   

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY    
Ironiczny portret przeciętnej mieszczańskiej rodziny, osadzony w realiach epoki PRL. Główną bohaterką jest asia, dziewczyna wrażliwa i zagubiona. Jej siostra bliźniaczka, Bosia, radzi sobie z życiem znacznie lepiej, ku zadowoleniu rodziców. Ambicją tych ostatnich, podobnie jak i pozostałych członków rodziny, jest mieć samochód, będący synonimem zamożności, i zajmować kierownicze stanowisko.
Film przejmujący i zarazem odważny, zwłaszcza gdy zauważymy, że autor wykorzystał w nim wątki autobiograficzne.


An ironic picture of petty-bourgeois family pressures on fragile and maladjusted individual, set in communist era. Asia is very different than her twin Basia. She speaks very little, does not know what she wants, doesn’t dream about a car or managerial position and thus is about to become a spinster. The family tries its best to marry her off. Confronted with the possible candidates, Asia turns to mysticism and considers joining the order. The pressure builds up in the family.
PODWÓJNE ŻYCIE KIERATÓWNY

26 MIN / 1998
PIOTR KIELAR / REŻYSERIA
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI, JACEK ŁECHTAŃSKI
 / ZDJĘCIA
STUDIO FILMOWE EVEREST, TELEWIZJA POLSKA
N A G R O D Y
PRIX EUROPA, BERLIN 1998
N A G R O D Y
PRIX EUROPA, BERLIN 1998
Kreator stron internetowych - przetestuj